Welkom

Mensen ervaren in hun dagelijkse leven soms problemen. Dit kan voorkomen op het gebied van wonen, dagbesteding/werken en vrije tijd. De oorzaken hiervoor kunnen zeer verschillend zijn. Hierbij kunt u denken aan tijdelijke redenen, maar ook aan blijvende als gevolg van een (verstandelijke) handicap of ongeluk.

PGBNet ondersteunt kinderen en volwassenen om hun hulpvragen duidelijk te maken en dit te vertalen naar een indicatie, zodat hulp kan worden geregeld.

PGBNet maakt zich zorgen over de wachttijden in de zorg en hulpverlening.waarbij volwassenen en kinderen lang moeten wachten op de noodzakelijke ondersteuning bij het aanvragen van de benodigde indicaties en hulp.
Wij willen op een degelijke, verantwoorde maar ook snelle wijze u ondersteunen bij de aanvraag van zorg en deze ook inzetten.
Na het eerste contact starten wij binnen 5 dagen met het verduidelijken van uw hulpvragen en het invullen van een indicatieaanvraag.
In crisissituaties is het onder voorwaarden mogelijk om direct met de zorg te starten.

PGBNet richt zich met haar werkzaamheden met name op het verlenen van zorg en begeleiding aan mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) of andere individuele bekostigingsgelden als bijvoorbeeld gelden uit rehabilitatiemanagement, welke worden verkregen na het aansprakelijk stellen van de tegenpartij bij een (verkeers-)ongeluk.