Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. U kiest zelf uw zorgverleners en begeleiders uit. Of u huurt een organisatie in, die in uw opdracht gaat werken. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulp voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaalt. Op die manier houdt u zelf de regie over de hulp. Daarmee houdt u ook de touwtjes over uw eigen leven zelf in handen.

U kunt een PGB AWBZ aanvragen voor de 4 vormen van zorg en begeleiding.

  • Persoonlijke verzorging (hulp bij alledaagse handelingen zoals opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken, naar het toilet gaan).
  • Verpleging (zoals hulp bij het gebruik van medicijnen, wondverzorging of beademing)
  • Begeleiding (ondersteuning bij activiteiten thuis en buiten de deur, zoals dagopvang).
  • Kortdurend verblijf buitenshuis (weekendopvang, vakantieopvang of logeeropvang voor maximaal 104 dagen per jaar).

Een indicatie wordt aangevraagd bij het Centrum  Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor kinderen tot 18 jaar met problemen moet de indicatie via Bureau Jeugdzorg worden aangevraagd.

Meer informatie over PGB is te vinden op de volgende link: www.pgb.nl