Hulpvraagverduidelijking

Op het moment dat mensen hulpvragen is de situatie meestal dusdanig complex geworden, dat men zelf niet meer geheel duidelijk heeft wat er mis gaat of is. PGBNet onderzoekt met u de situatie en ondersteunt u bij het duidelijk krijgen van uw hulpvragen.

Indicatieaanvragen

Als uw hulpvragen duidelijk zijn dan verzorgt PGBNet voor u de noodzakelijke indicatieaanvraag voor een PGB budget. Mocht deze aanvraag onverhoopt niet leiden tot een indicatie, dan zijn er voor u geen kosten verbonden aan deze diensten.

Zorg

Ook levert PGBNet de gewenste zorg en ondersteuning, na toekenning van het PGB budget. PGBNet richt zich in haar zorg en ondersteuning met name op de AWBZ functies: Persoonlijke Verzorging (PV) en Begeleiding Individueel (BIND).

Indien PGBNet niet zelf de zorg en ondersteuning kan leveren dan zoekt PGBNet andere hulpverleners voor u. Daarbij let PGBNet erop, dat deze hulpverleners voldoen aan alle wettelijke (kwaliteits-)eisen.

Indien u dat wenst kan PGBNet voor u of met u de kwaliteit van deze zorg en ondersteuning bewaken.

PGBNet rekent voor deze diensten een vooraf overeengekomen tarief.